1922-nji ýy­lyň 4-nji no­ýab­ryn­da iň­lis ar­heo­lo­gy Go­ward Kar­ter Mü­sür­de Tu­tan­ha­mo­nyň aram­gä­hi­ni tap­ýar. Tu­tan­ha­mon mi­la­dy­dan öň­ki 1347-1337-nji ýyl­lar ara­ly­gyn­da hö­küm sü­ren Mü­sür fa­ra­on­la­ry­nyň XVIII ne­be­re­sin­den­dir. Ol iň meş­hur fa­ra­on­la­ryň bi­ri bo­lup, ga­dy­my Mü­sür si­wi­li­za­si­ýa­sy­nyň ha­ky­ky ny­şa­ny­na öw­rül­di.