Geň galdyryjy Kamberlend şaglawugy, ABŞ-nyň Kentukki ştatynyň günorta-gündogaryndaky iň gözel ýerleriň biridir. Aslynda, Kamberlend şaglawugy Kentukki şäherindäki Kamberlend derýasynda emele gelen birnäçe uly şaglawuklary öz içine alýar. Oňa köplenç, Günortanyň kiçi Niagarasy diýilýär. Adybir döwlet seýilgähiniň esasy syýahatçylyk ýeri bolan şaglawugyň beýikligi 21 metre ýetýär. Akymyň ini 38 metrdir. Bir sekuntda 100 kub metrden gowrak suw akýar...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş