Soňky ýyllarda awtoulag öndürijileri elektrik energiýasy bilen uçýan ulaglar bilen bir hatarda uçýan taksileri hem işläp taýýarlaýar. Häzirki wagtda ýolagçy gatnatmaga niýetlenen kiçi göwrümli howa gämileriniň öndürmek isleýän kompaniýalaryň sany hem artýar. Bu çözgüt şäheriçi ýol dyknyşygyny aradan aýyrmak maksady bilen teklip edilýär. Indi bolsa, uçýan ulaglar üçin ýörite terminallar hem gurlup başlandy. Golaýda Parižiň 40 kilometr demirgaz...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş