Ilkinji dizel hereketlendiriji oturdylan ulagyň ösümlik  ýagy bilen işländigini eşidipdiňizmi? Ösümlik ýagyny ýangyç hökmünde ulanmagyň 125 ýyla golaý taryhy bar. Şeýle-de bolsa häzire çenli baý ýerasty nebitiň has arzan bolmagy sebäpli nebit ýangyçly hereketlendirijili ulaglar öndürildi. Emma soňky ýyllarda daşky gurşawa ýetirilýän zyýany azaltmak, zyňyndylary gaýtadan peýdalanmak maksady bilen dürli serişdeleri ýangyç hökmünde peýdalanmaga de...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş