Ýew­ro­pa Par­la­men­ti Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­ne ag­za ýurt­lar­da­ky kom­pa­ni­ýa­la­ryň ýol­baş­çy­la­ryň azyn­dan 33 gö­te­ri­mi­niň ze­nan­lar bol­ma­ly­dy­gy ba­ra­da­ky ka­nun tek­li­bi­ni ka­bul et­di. Şeý­le­lik­de, kom­pa­ni­ýa­la­ryň do­lan­dy­ry­jy iş­gär­le­ri­niň üç­den bi­ri ze­nan­lar­dan yba­rat bo­lup, her ýyl­da 1 ge­zek de­giş­li eda­ra­la­ra bu ba­ra­da mag­lu­mat ber­me­li bo­lar­lar. Eger gen­der we­kil­çi­li­gi ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­dik bol­sa, kom­pa­ni­ýa­lar bu mak­sa­da ýet­mek­le­ri üçin nä­hi­li mak­sat­na­ma taý­ýar­lan­dyk­la­ry­ny mä­lim et­me­li bo­lar. Bu düz­gü­ni 2026-njy ýy­lyň iýu­ny­na çen­li dur­mu­şa ge­çir­me­dik kom­pa­ni­ýa­la­ra pul je­ri­me­si we beý­le­ki je­za­lar ber­ler.
Ka­nun­da bel­le­nen gen­der we­kil­çi­li­gi­ni ýe­ri­ne ýe­tir­me­dik kom­pa­ni­ýa­la­ryň do­lan­dy­ryş ge­ňe­şi ýa­ty­ry­lar. Bu düz­gün 250-den az iş­gä­ri bo­lan ki­çi we or­ta öl­çeg­li eda­ra-kär­ha­na­la­ra de­giş­li bol­maz.
Ýew­ro­pa Ko­mis­si­ýa­sy ag­zal­ýan tek­li­bi 2012-nji ýyl­da hö­dür­läp­di. Em­ma Ge­ňeş bu ka­ra­ry 10 ýyl “doň­du­ryp­dy”. Hä­zir­ki wagt­da Ge­ňeş ta­ra­pyn­dan tas­syk­la­nan ka­rar ga­zet­de çap edi­len­den soň­ra 20 gü­nüň do­wa­myn­da güý­je gi­rer.
2021-nji ýyl­da­ky mag­lu­mat­la­ra gö­rä, Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gin­de paý­na­ma­la­ry bir­ža­da hö­dür­len­ýän kom­pa­ni­ýa­la­ryň do­lan­dy­ry­jy ge­ňe­şi­niň ag­za­la­ry­nyň 30,6-sy ze­nan­lar­dan yba­rat. Bu ba­bat­da ýurt­la­ryň ara­syn­da uly ta­pa­wut bar. My­sal üçin, Fran­si­ýa­da­ky iri kom­pa­ni­ýa­la­ryň do­lan­dy­ry­jy­lar ge­ňe­şi­niň ag­za­la­ry­nyň or­ta­ça 45,3 gö­te­ri­mi­ni ze­nan­lar eme­le ge­tir­ýän bol­sa, Kipr Res­pub­li­ka­syn­da bu gör­ke­zi­ji 8,5 gö­te­rim.