Ýewropanyň senagat taýdan ösen iki ýurdy Germaniýa bilen Fransiýa energiýa pudagyndaky hyzmatdaşlygyny barha artdyrýar. Hyzmatdaşlygyň çäklerinde Fransiýa Germaniýa gaz, Germaniýa bolsa Fransiýa elektrik energiýasyny iberer. Berlindäki gol çekişlik dabarasyna Germaniýanyň kansleri Olaf Şolz hem-de Fransiýanyň hökümne başlygy Elizabet Born gatnaşdy. Ylalaşykda iki ýurduň energiýa howpsuzlygy üçin tagalla etjekdikleri, suwuklandyrylan tebigy gazyň üpjünçiliginiň artdyryljakdygy we energiýanyň diwersifikasiýa ediljekdigi bellenildi.