Lon­don­da­ky Te­bi­gat ta­ry­hy mu­ze­ýin­de be­ýik­li­gi 9 met­re ýet­ýän di­no­zawr ske­le­ti gör­ke­zi­ler. Gü­nor­ta Ame­ri­ka­nyň Pa­ta­go­ni­ýa se­bi­tin­de ýa­şap ge­çen “Pa­ta­go­ti­tan Mayo­rum” at­ly bu jan­da­ryň ag­ra­my 57 ton­na, uzyn­ly­gy 37 metr we be­ýik­li­gi 5 metr bo­lan­dy­gy çak­la­nyl­ýar. Te­bi­gat ta­ry­hy mu­ze­ýi Dip­pi la­kam­ly ul­la­kan “Dip­lo­do­kus” di­no­zaw­...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş