Dünýä Kubogynda toparçalardaky duşuşyklar tamamlanyp, şu agşamdan başlap 1/8 finala badalga berler. Başgaça aýdylanda, utulan toparyň ýaryşdan çykýan tapgyrlarynyň ilkinjisi şu gün başlap, 1/8 finalyň ilkinji 2 duşuşygy şu gün oýnalar. Şu gün 2 çärýek finalçy – çärýek finalda özara duşuşjak 2 ýygyndy belli bolar.

1/8 finalyň ilkinji oýnunda Niderlandlar bilen ABŞ-nyň ýygyndylary duşuşar. 20:00-da başlajak oýna braziliýaly Wilton Sampaio eminlik eder. Bu olaryň arasyndaky 6-njy duşuşyk bolar. Niderlandlar bilen ABŞ mundan öň 5 gezek duşuşyk, şolaryň 4-sinde Niderlandlar ýeňiş gazandy (1 oýunda-da ABŞ). Niderlandlar 10, amerikanlar 5 gol geçiripdi.

Günüň 2-nji duşuşygynda çempionlygyň esasy dalaşgärlerinden Argentinanyň ýygyndysy bilen 2-nji gezek 1/8 finala çykan Awstraliýanyň ýygyndysy duşuşar. Ahmad bin Ali stadionynda oýnaljak duşuşyk Aşgabat wagty bilen 00:00-da başlar we oýna polşaly Simon Marçiniak eminlik eder.

Argentina bilen Awstraliýa mundan öň 7 gezek duşuşyp geçiripdirler. Şolarda Argentina 7, Awstraliýa 1 gezek ýeňiş gazandy. 1 oýun hem deňlikde tamamlandy. Argentina 12, Awstraliýa 7 gol geçirdi.