2023-nji ýyl­da Hy­taý­da umu­my önüm­çi­lik kuw­wa­ty 70 müň MW bol­jak kö­mür we te­bi­gy gaz bi­len iş­le­ýän elekt­rik be­ket­le­ri işe gi­ri­zi­ler. Ýur­duň Elekt­rik ge­ňe­şi ta­ra­pyn­dan ýaý­ra­dy­lan mag­lu­ma­ta gö­rä, ge­çen ýyl işe gi­ri­zi­len ada­ty ýan­gyç­ly be­ket­le­riň umu­my önüm­çi­lik kuw­wa­ty 40 GW bo­lup­dyr.
Şeý­le-de bol­sa, Hy­ta­ýyň gaý­ta­dan di­kel­dil­ýän ener­gi­ýa önüm­çi­lik kuw­wa­ty­nyň ösü­şi bu ýyl hem ada­ty ýan­gyç ener­gi­ýa­sy­nyň ösü­şin­den ýo­ka­ry bo­lar. Ge­çen ýyl 65 GW gaý­ta­dan di­kel­dil­ýän ener­gi­ýa önüm­çi­lik des­ga­la­ry işe gi­ri­zi­len bol­sa, 2023-nji ýyl­da bu gör­ke­zi­ji­niň 100 GW bo­lar. Ýy­lyň ahy­ryn­da ýurt­da sarp edil­ýän ener­gi­ýa önüm­çi­li­gi­niň 52 gö­te­ri­mi aras­sa çeş­me­ler­den al­nar. Ge­çen ýyl bu gör­ke­zi­ji 49,6 gö­te­rim bo­lup­dyr. Şeý­le­lik­de ýurt­da sarp edil­ýän ener­gi­ýa­nyň aras­sa çeş­me­ler­den al­nan möç­be­ri il­kin­ji ge­zek ada­ty çeş­me­le­riň­ki­den ge­çer.
Mag­lu­mat­da ge­çen ýyl Hy­taý­da çig ne­bi­tiň we te­bi­gy ga­zyň önüm­çi­li­gi­niň hem-de elekt­rik ener­gi­ýa­sy­nyň sarp edi­li­şi­niň ar­tan­dy­gy mä­lim edil­di. 2022-nji ýyl­da çig ne­bit önüm­çi­li­gi 2,9 gö­te­rim ar­typ, 204,6 mil­li­on ton­na, te­bi­gy gaz önüm­çi­li­gi 6,4 ar­typ, 217,8 mil­liard kub­metr bo­lup­dyr. Ýur­duň Mil­li ener­gi­ýa eda­ra­sy­nyň mag­lu­mat­la­ry­na gö­rä, ge­çen ýyl ýurt­da elekt­rik ener­gi­ýa­sy­nyň sarp edi­li­şi 3,6 gö­te­rim ar­typ, 8,64 tril­li­on kW/sa­gat bo­lup­dyr.

Kö­mür im­por­ty­ny 20 gö­te­rim art­dyr­dy
Ge­çen ýyl Hy­ta­ýyň kö­mür im­por­ty ozal­ky ýy­la ga­ra­nyň­da 12,6 gö­te­rim aza­lyp, 170,71 mil­li­on ton­na bo­lup­dyr. Rus­si­ýa­dan al­ýan köm­ri bol­sa, 20 gö­te­rim ar­typ, 68 mil­li­on ton­na­dan gow­rak bo­lup­dyr. Hy­ta­ýyň goň­şy ýurt­dan al­ýan köm­ri ýy­lyň soň­ky aýyn­da bol­sa, pe­se ga­çyp­dyr. Bu ýurt Rus­si­ýa­dan no­ýabr aýyn­da 7,16 mil­li­on ton­na kö­mür sa­tyn alan bol­sa, de­kabr­da 6,89 mil­li­on ton­na dü­şüp­dir. Bu gör­ke­zi­ji 2021-nji ýy­lyň de­kab­ryn­da 4,08 mil­li­on ton­na bo­lan eken.