“Sotheby’s” auksion öýünde rekord satuw geçirilip, Şazada Diananyň badam reňkli mahmal köýnegi, takmynan, 605 müň dollara satyldy. Bu eşik moda dizaýneri Wiktor Edelşteýniň 1989-njy ýylyň güýz kolleksiýasynyň bir bölegidi. Şazada Diananyň bu köýnekde düşen dabaraly portreti bar.