Ir­lan­di­ýa­nyň çä­gin­de elekt­rou­lag­la­ra zar­ýad be­ri­ji be­ket­le­riň to­ry eme­le ge­ler. Bu ba­ra­da ýur­duň Ulag mi­nistr­li­gi mak­sat­na­ma taý­ýar­la­dy. Gel­jek üç ýy­lyň do­wa­myn­da zar­ýad inf­rast­ruk­tu­ra­sy­nyň dö­re­dil­me­gi üçin 100 mil­li­on ýew­ro ma­ýa go­ýum öz­leş­di­ri­ler. Mak­sat­na­ma­nyň çäk­le­rin­de ýur­duň aw­to­ýol­la­ry­na her 60 ki­lo­metr­den ýo­ka...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş