Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­ly bak­ja­çy Ke­win For­ti öz maş­ga­la­sy bi­len ba­şy­nyň ag­ra­my 6,44 ki­log­ra­ma deň bo­lan gü­ne­ba­kar ös­dü­rip ýe­tiş­dir­di. «Aý­ra­tyn ag­ra­my bi­len ta­pa­wut­lan­ýan bu gü­ne­ba­kar ba­şy­ny ýer­li poç­ta eda­ra­sy­nyň terezisinde çek­me­li bol­dy» di­ýip, Gin­ne­siň re­kord­lar ki­ta­by­nyň we­kil­le­ri ha­bar ber­di.