26-27-nji ap­rel­de Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Ast­ra­han şä­he­rin­de «Ha­zar se­bi­ti­niň ulag-lo­gis­ti­ka­sy 2023» ady bi­len hal­ka­ra fo­rum ge­çi­ri­ler. Oňa ha­zar­ýa­ka döw­let­le­riň, şeý­le-de Hin­dis­ta­nyň ulag we lo­gis­ti­ka bo­ýun­ça we­kil­le­ri gat­na­şar­lar.
Iri hal­ka­ra yk­dy­sa­dy fo­rum­da de­giş­li döw­let­le­riň ara­syn­da ulag, söw­da gat­na­şyk­la­ry­ny ös­dür­mek, hal­ka­ra ulag tas­la­ma­la­ry­ny dur­mu­şa ge­çir­mek we oňa döw­let gol­da­wy­ny ber­mek ýa­ly me­se­le­ler ara al­nyp mas­la­hat­la­şy­lar. Oňa de­giş­li döw­let­ler­den 300-den gow­rak we­ki­li­ýet ag­za­la­ry­nyň gat­naş­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar.
Bu ba­ra­da fo­rumcas­pi­an.ru web-saý­ty ha­bar ber­ýär.