Meşhur suratkeş Pablo Pikassonyň gyzy Maýanyň suraty “Sotheby” auksion öýi tarapyndan 18 million funt sterlinge satyldy. Meşhur suratkeş “Fillette au bateau Maya” atly eseri gyzy Maýa entek iki ýarym ýaşynda wagty, 1938-nji ýylda çekipdir. Pikasso bu reňkli suraty “Guernica” eserini çekip gutaranyndan gysga wagtdan soň çekildir. Pikassonyň beýleki dört eseri bolsa auksionda 15 million funt sterlinge satyldy.