Ener­gi­ýa­nyň gaý­ta­dan di­kel­dil­ýän çeş­me­ler­den üp­jün edil­me­gi bir­nä­çe ýyl­dan bä­ri iň ar­zan usul bol­ma­gyn­da gal­ýar. Ang­li­ýa­nyň Oks­ford uni­wer­si­te­ti­niň taý­ýar­lan tä­ze mag­lu­ma­tyn­da soň­ky 20 ýyl­da ener­gi­ýa pu­da­gyn­da­ky ma­ýa go­ýu­myň ba­ha­sy­na syn be­ril­ýär. Mag­lu­mat­da glo­bal de­re­je­de ener­gi­ýa­ny ön­dür­mek üçin aras­sa çeş­me­ler­den ...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş