Milliarder Ilon Mask öz şäherini gurmagy meýilleşdirýär. Bu barada “Wall Street Journal” bu taslamadan habarly çeşmelere salgylanyp, işewüriň meýilnamalary barada habar berdi.

Golaýda “SpaceX”, “Tesla” we “Twitter”-iň başlygynyň ABŞ-nyň Ostin şäheriniň (Tehas) golaýyndan şäher gurmak maksady bilen ullakan ýer satyn alandygy belli boldy.

Şäher, Maskyň we onuň kompaniýasynyň işgärleriniň häsiýetlendirişine görä, Kolorado derýasynyň ýakasynda ýerleşer. Ol ýerde Maskyň işgärleri işläp we dynç alyp bilerler. Meýilleşdirilýän şäher işewüriň ol ýerde gurulýan “SpaceX” we “Boring Company” kompaniýalarynyň binalary bilen ýanaşyklykda bina ediler.

Geljekki şäheriň çäginiň girelgesinde: “Tehas ştatynyň Snailbrook şäherine hoş geldiňiz” diýen ýazgy asylyp goýlupdyr.