Az salym öň UEFA Çempionlar Ligasydna çärýek finalyň bijeleri çekildi. 2006-njy ýyldan soň ilkinji gezek italýanlaryň 3 klub bilen wekilçilik edýän çärýek finalynyň iň esasy duşuşygy, hatda wagtyndan öňki final hökmünde görülýän duşuşykda Mançester Siti bilen Bawariýa toparlary duşuşarlar. Soňky çempion Real Madrid ýene-de bir ýola Çelsi bilen bije çekişdi. Iki topar geçen ýylda-da çärýek finalda gabatlaşypdylar we myhmançylykda 3-1 ýeňip, öz meýdançasynda 3-2 ýeňilse-de, ýarym finala çykypdy.

Italýanyň Inter topary çärýek finalda başga bir portugal topary bolan Benfika bilen güýç synanyşar. Çärýek finalyň ýene bir oýnunda-da Milan ýurduň başga bir topary Napoli bilen ýarym finala çykmak üçin özara duşuşarlar.

Çärýek finalyň duşuşyklary – 1-nji oýunlar 11-12-nji aprelde, jogap oýunlary-da 18-19-njy aprelde oýnalar. Ýeňiş gazanan toparlar çekilen bijä laýyklykda 9-10-njy hem-de 16-17-nji maýdaky ýarym finalda duşuşarlar. Bu möwsümiň final duşuşygy bolsa 10-njy iýunda şenbe güni Türkiýäniň Stambul şäherindäki Atatürk Olimpiýa stadionynda oýnalar.

Çärýek finalyň bijeleri:

Real Madrid – Çelsi

Inter – Benfika

Mançester Siti – Bawariýa

Milan – Napoli

Ýarym finalyň bijeleri:

Milan/Napoli – Inter/Benfika

Real Madrid/Çelsi – Mançester Siti/Bawariýa