Ikin­ji Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi – Mer­ke­zi Azi­ýa yk­dy­sa­dy fo­ru­my 2023-nji ýy­lyň 18-19-njy ma­ýyn­da Ga­za­gys­ta­nyň Al­ma­ty şä­he­rin­de ge­çi­ri­ler. Bu fo­rum­da “ÝB – Mer­ke­zi Azi­ýa” for­ma­tyn­da­ky yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­ly­gy üç sa­ny esa­sy ile­ri tu­tul­ýan ugur­da – “ýa­şyl” we san­ly öz­gert­me­ler, işe­wür­lik gur­şa­wy­ny go­wu­lan­dyr­mak, söw­da in­teg­ra­si­ýa­sy­ny ös­dür­mek ba­bat­da ta­gal­la­la­ry iş­jeň­leş­dir­me­gi mak­sat edi­nil­ýär.
Fo­ru­ma Mer­ke­zi Azi­ýa ýurt­la­ry­nyň ýo­ka­ry de­re­je­li hö­kü­met ag­za­la­ry, Ýew­ro­pa­nyň ma­ýa go­ýum ban­ky­nyň, Ýew­ro­pa­nyň tä­ze­le­niş we ösüş ban­ky­nyň, hal­ka­ra ma­li­ýe gu­ra­ma­la­ry­nyň, ab­raý­ly hu­su­sy kor­po­ra­si­ýa­la­ryň we­kil­le­ri gat­na­şar­lar. Bu çä­re Yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk we ösüş gu­ra­ma­sy bi­len hyz­mat­daş­lyk­da gu­ra­lar.
Il­kin­ji ÝB-Mer­ke­zi Azi­ýa yk­dy­sa­dy fo­ru­my 2021-nji ýy­lyň no­ýabr aýyn­da Biş­kek­de (Gyr­gy­zys­tan) ge­çi­ril­di. Oňa gat­na­şan ýurt­lar se­bi­ta­ra hyz­mat­daş­ly­gy ös­dür­mä­ge we yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­la­ry gi­ňelt­mä­ge, şol san­da “ýa­şyl” ugur­da gy­zyk­lan­ma bil­dir­di­ler.