«Da­ragt bir ýer­de ke­mal ta­par» 

Dur­mu­şy te­ma­da dö­re­di­len bu na­kyl­da ada­myň bel­li bir ug­ry saý­lap, us­sat­ly­ga ýet­me­li­di­gi be­ýan edil­ýär. Bil­şi­miz ýa­ly, aga­jy bir ýe­re ekip, soň­ra baş­ga bir ýe­re gö­çü­rip, ýe­ne-de do­wam­ly şol ýag­daý­lar gaý­ta­lan­sa, ne agaç düýp alar, ne-de boý alyp ha­syl ge­ti­rer. Agaç bir ýer­de düýp tu­tup, şol ýer­de-de ha­syl ge­tir­ýär, ýag­ny bir ýer­de ke­mal tap­ýar. Bu na­kyl­da aga­jyň ma­ny­syn­da ada­myň bol­şy göz öňün­de tu­tul­ýar. Ata-ba­ba­la­ry­myz bu gün bir işiň ba­şy­ny baş­lap, er­tir baş­ga bir iş bi­len meş­gul­lan­ma­gy, bi­ri­gün ýe­ne bir işiň ba­şy­na geç­me­gi mas­la­hat ber­män­dir­ler. Haý­sy hem bol­sa bir ug­ry, bir kä­ri saý­lap, şo­ňa hö­wes bi­len ýa­pyş­ma­gy, şol ugur­dan kä­mil­leş­me­gi ün­däp­dir­ler. Şeý­le ýag­daý­da ada­myň be­re­kedi­niň art­jak­dy­gy­ny, köp za­dy ba­şar­jak bo­lup, az zat­dan gal­maz­ly­gy wes­ýet edip­dir­ler. Ada­myň üýt­gew­siz we tu­tan­ýer­li bol­ma­gy di­ňe bir hü­när saý­la­mak bi­len çäk­len­män, dur­muş­da­ky is­len­dik ýag­da­ýa hem de­giş­li­dir.