Ita­li­ýa­nyň Si­si­li­ýa ada­syn­daky «Cen­tu­ri­pe» oba­sy dag ge­riş­le­rin­de gur­lan tä­sin bi­na­gär­li­gi eme­le ge­tir­ýär. Uçar­dan se­re­de­niň­de eli­ni we aýak­la­ry­ny uza­dyp du­ran ada­myň şe­ki­li­ne meň­ze­ýän bu oba­nyň ta­ry­hy bi­ziň eý­ýa­my­myz­dan öň­ki V asyr­dan göz­baş al­ýar. 1548-nji ýyl­da oba­nyň hä­zir­ki wagt­da­ky gör­nü­şi tä­ze­den gu­rul­ýar. Kä­bir bi­ler­men­ler oba­nyň tä­sin şe­ki­li­ni de­ňiz ýyl­dy­zy­na hem meň­zed­ýär­ler. 173 müň 318 gek­tar meý­da­ny eýe­le­ýän bu oba­da 5 müň 700 tö­we­re­gi adam ýa­şa­ýar. 730 metr be­lent­lik­de ýer­leş­ýän «Cen­tu­ri­pe» obasynda bir­nä­çe myh­man­ha­na, mek­dep­dir ça­ga­lar bag­la­ry, el­li­nis­tik jaý­lar, mu­zeý­ler hem-de zeý­tun to­kaý­lyk­la­ry bar. Be­lent­lik-pes­lik de­re­je­si göz öňün­de tu­tu­lyp, oba­da­ky ýol­lar sep­le­şip gid­ýän gör­nüş­de gur­lup­dyr. Mer­ke­zin­den dür­li ugur­la­ra uzap gid­ýän ýol­lar da­şar­ky hal­ka­la­ýyn ýol­lar bi­len bi­ri­gip, ulag­la­ryň saz­la­şyk­ly he­re­ke­ti­ni üp­jün ed­ýär. Oba ila­ty, esa­san, gal­la önüm­le­ri­ni ýe­tiş­dir­mek bi­len meş­gul­lan­ýar, şeý­le hem bu ýer­den hek we mer­mer daş­la­ry ga­zy­lyp alyn­ýar.
Oba­da gör­me­li ýer­ler:
Rim ýa­dy­gär­li­gi. Rim­li­ler­den sak­la­nyp ga­lan bu jaý Ka­ta­ni­ýa baý­ryn­da ýer­leş­ýär. Oba­nyň tä­sin gör­nü­şi­ni syn­la­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýän bu ýe­re agaç­lar­dan ör­tü­len şa­ýol ar­ka­ly ba­ryl­ýar.
«Cen­tu­ri­pe» mu­ze­ýi. Bu mu­zeý­de grek we rim döw­rün­den ga­lan 3 müň tö­we­re­gi ta­ry­hy ta­pyn­dy bar. «Cen­tu­ri­pe» mu­ze­ýi oba­nyň ta­ry­hy we me­de­ni­ýe­ti bi­len ýa­kyn­dan ta­nyş­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýär.
Rim ham­mam­la­ry. Oba­da­ky de­pä­niň ete­gin­de bäş ar­ka bö­lek bo­lup du­ran ga­dy­my ham­mam bar. Rim­li­le­riň döw­rün­de ula­ny­lan bu ýer­de eşik çal­şy­ryl­ýan ota­gyň, so­wuk suw­ly ham­ma­myň hem-de 3 bö­lek açyk how­zuň bo­lan­dy­gy çak­la­nyl­ýar.
Go­wak su­rat­la­ry. Si­me­to der­ýa­sy­nyň go­la­ýyn­da­ky zeý­tun we pyr­ty­kal to­kaý­lykla­ry­nyň tö­we­re­gin­den ta­py­lan go­wak­da iň ga­dy­my şe­kil­le­ri gör­mek bol­ýar. Şe­kil­ler­de tans ed­ýän adam­lar, dep­rek­ler su­rat­lan­dy­ry­lyp, ga­ra we gy­zyl reňk­ler ulanylypdyr.