Türk­me­nis­ta­nyň ÝU­NES­KO ag­za­ly­gy­nyň 30 ýyl­ly­gy hem-de Mad­dy däl me­de­ni mi­ra­sy go­ra­mak ha­kyn­da Kon­wen­si­ýa­sy­nyň ka­bul edil­me­gi­niň 20 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li çä­re­le­re ba­dal­ga be­ril­di.
Türk­me­nis­tan 1993-nji ýy­lyň 17-nji aw­gus­tyn­da Lon­don­da de­giş­li res­mi­na­ma­ny ra­ti­fi­sir­le­mek ar­ka­ly ÝU­NES­KO-nyň do­ly hu­kuk­ly ag­za­sy bol­dy. 1994-nji ýyl­da Türk­me­nis­tan ÝU­NES­KO-nyň «Bü­tin­dün­ýä me­de­ni we te­bi­gy mi­ra­sy­ny go­ra­mak ba­ra­da­ky» Kon­wen­si­ýa­sy­na go­şul­dy. Bu Kon­wen­si­ýa­nyň çäk­le­rin­de 1999-njy ýyl­da «Ga­dy­my Merw» döw­let me­de­ni-ta­ry­hy go­rag­ha­na­sy, 2005-nji ýyl­da «Kö­ne­ür­genç» döw­let me­de­ni-ta­ry­hy go­rag­ha­na­sy, 2007-nji ýyl­da «Nu­sa­ýyň Par­fi­ýa ga­la­la­ry» döw­let me­de­ni-ta­ry­hy ýa­dy­gär­li­gi ÝU­NES­KO-nyň Bü­tin­dün­ýä me­de­ni mi­ra­sy­nyň sa­na­wy­na gi­ri­zil­di.
Türk­me­na­bat şä­he­ri­niň Me­de­ni­ýet öýün­de gu­ra­lan mas­la­hat­da Türk­me­nis­tan bi­len ÝU­NES­KO-nyň ara­syn­da­ky iki­ta­rap­la­ýyn hyz­mat­daş­ly­gyň özü­niň oňyn ne­ti­je­le­ri­ni ber­ýän­di­gi bel­le­nil­di. Şeý­le hem çä­rä­niň çäk­le­rin­de “Ça­pak­lar ça­lyn­syn bag­ty­ýar il­de” at­ly folk­lor kon­ser­ti ge­çi­ril­di. Le­bap we­la­ýat Ta­ry­hy we ül­kä­ni öw­re­niş mu­ze­ýin­de bol­sa, «Ki­lim – mil­li sun­ga­tyň tä­sin nus­ga­sy» at­ly yl­my-ama­ly mas­la­hat ge­çi­ril­di. On­da me­de­ni baý­lyk­la­ry­my­zyň bi­ri bo­lan ki­lim ba­ra­da gi­ňiş­le­ýin mag­lu­mat be­ril­di. Şeý­le hem «Türk­me­nis­tan- ÝU­NES­KO – Di­ýar­dan ýaý­ran ýol­lar» at­ly bur­çy aç­mak da­ba­ra­sy bol­dy.
Türk­me­nis­ta­nyň ÝU­NES­KO ag­za­ly­gy­nyň 30 ýyl­ly­gy hem-de Mad­dy däl me­de­ni mi­ra­sy go­ra­mak ha­kyn­da Kon­wen­si­ýa­sy­nyň ka­bul edil­me­gi­niň 20 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li çä­re­ler top­lu­my ýur­du­my­zyň we­la­ýat­la­ryn­da do­wam eder. Çä­re­le­riň jem­leý­ji­si­ni bol­sa, Aş­ga­bat şä­he­rin­de Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let me­de­ni­ýet mer­ke­zi­niň Döw­let mu­ze­ýin­de şu ýy­lyň okt­ýabr aýyn­da ge­çir­mek me­ýil­leş­di­ril­ýär.