Italiýanyň Kubogy ýaryşynyň finalynda “Inter” bilen “Fiorentina” duşuşdy. UEFA-nyň ýaryşlarynda-da finala çykan bu iki klubuň Rimdäki duşuşygynda “Inter” 2-1 hasabynda ýeňiş gazandy. 3-nji minutda Nikolas Gonzalesiň goly bilen öňe saýlanan “Fiorentina” toparyna “Inter” Lautara Martinesiň 29-njy we 37-nji minutlardaky gollary bilen jogap berdi. 2-nji ýarymda “Fiorentina” topary birnäçe amatly pursatlardan peýdalanyp bilmedi. Şunlukda, “Inter” bassyr 2-nji, umumylykda 9-njy gezek (1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011, 2022, 2023) Italiýanyň Kubogyny gazanyp, bu ugurda 2-nji ýerdäki “Roma” bilen deňleşdi. Toparyň tälimçisi karýerasyndaky 7-nji kubogy asmana göterdi. “Fiorentina” topary-da 5-nji gezek finalda utulyp, olar soňky sapar 2001-nji ýylda Italiýanyň Kubogy eýeläpdiler. “Fiorentina” topary 6 gezek kubogy mynasyp boldy.