Iki ýur­duň ýol­baş­çy­la­ry­nyň ara­syn­da me­de­ni-yn­san­per­wer gat­na­şyk­lar ba­ba­tyn­da ga­za­ny­lan yla­la­şyk­la­ry dur­mu­şa ge­çir­mek mak­sa­dy bi­len, Türk­me­nis­tan Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň Orun­ba­sa­ry M.Mäm­me­do­wa­nyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da­ky we­ki­li­ýet 2023-nji ýy­lyň 4-7-nji iýu­ny ara­ly­gyn­da Rim­de iş sa­pa­ryn­da bol­ýar.
Sa­pa­ryň çä­gin­de 5-nji iýun­da Ita­li­ýa­nyň Me­de­ni­ýet mi­nistr­li­gi­niň bi­na­syn­da Wi­se-prem­ýer M.Mäm­me­do­wa Ita­li­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň Me­de­ni­ýet mi­nist­ri Jen­na­ro San­Ju­lia­no bi­len du­şuş­dy.
Du­şu­şyk­da Türk­me­nis­tan bi­len Ita­li­ýa­nyň ara­syn­da me­de­ni-yn­san­per­wer gat­na­şyk­la­ryň ösü­şi, Ita­li­ýa­da Türk­me­nis­ta­nyň tä­sin sun­gat eser­le­ri­niň ser­gi­si­ni ge­çir­mek üçin ama­ly ädim­ler ýa­ly me­se­le­ler ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy.
Be­ýik türk­men şa­hy­ry Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň dog­lan gü­nü­niň 300 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li 2024-nji ýyl­da Türk­me­nis­tan­da ge­çi­ril­jek da­ba­ra­la­ryň giň top­lu­my­nyň çä­gin­de bu mö­hüm se­nä ba­gyş­la­nan bi­le­lik­dä­ki çä­re­le­ri gur­na­ma­ga üns be­ril­di.
Mu­nuň bi­len bir­lik­de, Türk­me­nis­ta­nyň Ita­li­ýa­da­ky Il­çi­ha­na­sy­nyň, il­kin­ji ge­zek ital­ýan di­li­ne ter­ji­me edi­len, nus­ga­wy şa­hyr Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň goş­gu­lar ýy­gyn­dy­sy­nyň ta­nyş­dy­ry­lyş da­ba­ra­sy­nyň ge­çir­me­gi me­ýil­leş­dir­ýän­di­gi be­ýan edil­di.
Türk­men we­ki­li­ýe­ti­niň sa­pa­ry­nyň mak­sa­dy hal­ka­ra jem­gy­ýet­çi­li­gin­de türk­men me­de­ni­ýe­ti­niň gym­mat­lyk­la­ry­ny wa­gyz et­mek, tä­sin ta­ry­hy, ar­heo­lo­gi­ki we et­nog­ra­fi­ki eks­po­nat­la­ryň ser­gi­le­ri­ni gu­ra­mak­dan yba­rat.