5-nji iýun­da We­na şä­he­rin­de OPEC+ gu­ra­ma­sy­na gat­na­şy­jy ýurt­la­ryň we­kil­le­ri­niň mas­la­ha­ty bol­dy. OPEC+ ýurt­la­ry 2024-nji ýyl­dan baş­lap her gün 40,46 mil­li­on bar­re­le ba­ra­bar ne­bit ön­dür­mek ba­ra­da kwo­ta­ny tas­syk­la­dy­lar, bu hä­zir­ki­den 1,5 bar­rel az­dyr. OPEC-iň be­ýa­na­tyn­da bu ka­ra­ryň “ne­bit ba­za­ryn­da­ky dur­nuk­ly­ly­gy ga­zan­mak we gol­da­mak” mak­sa­dy bi­len ka­bul edi­len­di­gi bel­len­ýär. In­di­ki du­şu­şyk 26-njy no­ýabr­da ge­çi­ri­ler.
Rus­si­ýa gel­jek ýyl­dan baş­lap, ne­bi­tiň çy­ka­ry­ly­şy­ny meý­le­tin azalt­ma­gyň möh­le­ti­ni uzalt­dy. Sa­ud Ara­bys­ta­ny hem şu­ňa meň­zeş çä­re­le­ri gör­ýär. Bu ba­ra­da gu­ra­ma­nyň web sa­hy­pa­syn­da aý­dyl­ýar.
Rus­si­ýa­nyň OPEC+ bo­ýun­ça 2024-nji ýyl­da­ky kwo­ta­sy gün­de 9,8 mil­li­on bar­re­le, Sa­ud Ara­bys­ta­ny­nyň­ky gün­de 10,5 mil­li­on bar­re­le ba­ra­bar bo­lar. An­go­la üçin bu mak­sat­ly önüm­çi­li­giň de­re­je­si 1,3 mil­li­on bar­re­le, Ni­ge­ri­ýa üçin 1,4 mil­lio­na, Al­žir üçin 1 mil­lio­na, Kon­go üçin 276 mü­ňe, Ga­bon üçin 177 mü­ňe çen­li pe­se­ler.
Ne­bi­tiň çy­ka­ry­ly­şy­nyň azal­dyl­ma­gy eý­ýäm ikin­ji ge­zek bol­ýar. Öň­ki yla­la­şyk 2023-nji ýy­lyň aýa­gy­na çen­li göz öňün­de tu­tu­lyp­dy. Ýe­ri ge­len­de bel­läp geç­sek, OPEC+ gu­ra­ma­sy­na 10 ýurt: Azer­baý­jan, Bah­reýn, Bru­neý, Ga­za­gys­tan, Ma­laý­zi­ýa, Mek­si­ka, Oman, Rus­si­ýa, Su­dan we Gü­nor­ta Su­dan gir­ýär.