1903-nji ýylyň 16-njy iýunynda amerikan inženeri Genri Ford, maýadarlaryň goldawy bilen öz awtoulag kompaniýasy bolan “Ford Motor Company”-ni esaslandyrdy we soňra bu dünýäde iň uly kompaniýalaryň birine öwrüldi. Ilki “Ford” kompaniýasy iki, dört we soňra alty silindrli hereketlendirijili awtoulag öndürmek bilen meşgullandy. Ilkinji ulagdan jemi 7 model öndürildi.

...
Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş