Italiýanyň “Milan” topary Awstriýanyň “Red Bull Salsburg” klubunyň şweýsariýaly hüjümçisi Noa Okafory düzümine goşdy. Italýan kluby 23 ýaşyndaky oýunçy bilen 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Oýunçynyň transferi üçinem salsburglylara 15 million ýewro berer hem-de goşmaça tölegler eder. 17-nji belgili köýnekçäni geýjek Okafor “Bazelde” futbola başlap, ol 4 möwsüm “Red Bull Salsburgda” oýnady. Bu klubda 110 oýunda 34 gol geçirdi.