Hal­ka­ra No­bel baý­ra­gy­nyň pul sy­la­gy bir mil­li­on şwed kro­ny möç­be­rin­de art­dy­ryl­dy. Bu ýyl sy­la­gyň möç­be­ri 11 mil­li­on şwed kro­ny­na deň bo­lup, 984 müň ame­ri­kan dol­la­ry­na ba­ra­bar­dyr. Bu sy­la­gy baý­ra­gyň her bir eýe­si alyp bi­ler diý­lip, No­bel gaz­na­sy­nyň saý­tyn­da ha­bar be­ril­di.
2022-nji ýy­lyň ahy­ryn­da No­bel gaz­na­sy­nyň ma­ýa go­ýum pu­lu­nyň ba­zar ba­ha­sy 5,8 mil­liard kro­na go­laý­la­dy (519 mil­li­on dol­lar). 2023-nji ýy­lyň baý­rak eýe­le­ri 2-nji okt­ýabr­da mä­lim edi­ler. No­bel hep­de­li­gi däp bo­ýun­ça Stok­golm­da we Os­lo­da ge­çi­ri­lip, 9-njy okt­ýabr­da ta­mam­la­nar.