2014-nji ýy­lyň 24-nji sent­ýab­ryn­da Hin­dis­ta­nyň ug­ra­dan “Man­ga­lyaan” at­ly kos­mos gä­mi­si Gy­zyl pla­ne­ta­nyň or­bi­ta­sy­na ýer­leş­di. Şeý­le­lik­de, Hin­dis­tan Azi­ýa ýurt­la­ry­nyň ara­syn­da Mar­sa kos­mos en­ja­my­ny ug­ra­dan il­kin­ji ýurt, bu sy­na­ny­şy­gy bi­rin­ji ge­zek­de şow­ly ta­mam­la­nan il­kin­ji ýurt bol­dy. Şeý­le hem bu tas­la­ma dün­ýä­niň iň ar­zan pla­ne­ta­ra mis­si­ýa­sy bol­dy. Tas­la­ma­nyň ba­ha­sy­nyň 74 mil­li­on dol­lar­dy­gy mä­lim edil­di. On­dan öň So­wet So­ýu­zy, Ame­ri­ka we Ýew­ro­pa ýurt­la­ry Mar­sa kos­mos gä­mi­si­ni ug­ra­dyp­dy. Eme­li hem­ra Gy­zyl pla­ne­ta­da me­tan ga­zy­ny göz­le­mek hem-de onuň mi­ne­ral gur­lu­şy­ny bar­la­mak üçin iş­le­nip taý­ýar­lan­dy.