22-nji sent­ýabr­da 19-njy Taý­wan bo­ga­zy­nyň iki ke­na­ry­nyň ki­tap ýar­mar­ka­sy Hy­ta­ýyň gün­do­ga­ryn­da­ky Fusz­ýan we­la­ýa­ty­nyň Sýa­men şä­he­rin­de açyl­dy. Taý­wan bo­ga­zy­nyň iki ke­na­ryn­dan 387 ne­şir­ýat bu ýar­mar­ka­da je­mi 115 müň­den gow­rak dür­li ki­tap­la­ry hö­dür­le­di.