Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi (ÝB) ýurt­la­ryn­da elekt­rik aw­tou­lag­la­ry­nyň umu­my sa­tuw­da­ky pa­ýy aw­gust aýyn­da il­kin­ji ge­zek 20 gö­te­rim­den ýo­kar­lan­dy. Se­bit ýurt­la­ryn­da şu ýy­lyň ba­şyn­dan bä­ri sa­ty­lan elekt­rik aw­tou­lag­la­ryň sa­ny 984 müň 864-e deň bol­dy.
Ýew­ro­pa aw­tou­lag ön­dü­ri­ji­ler bir­le­şi­gi aw­gust aýyn­da ÝB ýurt­la­ry­nyň aw­tou­lag ha­sa­ba alyş mag­lu­mat­la­ry­ny yg­lan et­di. Mag­lu­mat­la­ra gö­rä, ýurt­la­ryn­da tä­ze aw­tou­lag sa­tu­wy ge­çen aý 2022-nji ýy­lyň de­giş­li döw­ri bi­len de­ňeş­di­ri­len­de 21 gö­te­rim ýo­kar­la­nyp, 787 müň 626-a ýet­di.
Bi­le­le­şi­ge ag­za ýurt­lar­da şu ýy­lyň ýan­war-aw­gust aý­la­ryn­da tä­ze ulag­la­ryň sa­tu­wy ge­çen ýy­lyň de­giş­li döw­ri bi­len de­ňeş­di­ri­len­de 17,9 gö­te­rim ar­typ, 7 mil­li­on 78 müň 464-e ýet­di. Aw­gust aýyn­da sa­ty­lan tä­ze aw­tou­lag­la­ryň 32,7 gö­te­ri­mi ben­zin, 23,9 gö­te­ri­mi gib­rid, 21 gö­te­ri­mi do­ly elekt­rik­li, 12,5 gö­te­ri­mi di­zel, 7,4 gö­te­ri­mi zar­ýad be­rip bol­ýan gib­rid­li we 2,5 gö­te­ri­mi beý­le­ki­ler­den yba­rat bol­dy.
Şeý­le­lik bi­len, ÝB ýurt­la­ryn­da umu­my sa­tuw­da elekt­rik aw­tou­lag­la­ry­nyň pa­ýy il­kin­ji ge­zek 20 gö­te­rim­den geç­di we di­zel aw­tou­lag­la­ryn­dan hem öňe geç­di.
Elekt­rik­li aw­tou­lag sa­tu­wy ge­çen ýy­lyň de­giş­li döw­ri bi­len de­ňeş­di­ri­len­de aw­gust aýyn­da 118,1 gö­te­rim ýo­kar­la­nyp, 165 müň 165-e ýet­di. Şeý­le­lik bi­len, şu ýy­lyň ba­şyn­dan bä­ri sa­ty­lan elekt­rik aw­tou­lag­la­ry­nyň sa­ny 984 müň 864-e ýet­di.
Aw­tou­lag söw­da­sy Ger­ma­ni­ýa­da 37,3 gö­te­rim, Fran­si­ýa­da 24,3 gö­te­rim we aw­gust aýyn­da Ita­li­ýa­da ge­çen ýy­lyň de­giş­li döw­ri bi­len de­ňeş­di­ri­len­de 11,9 gö­te­rim ýo­kar­lan­dy.