Ang­li­ýa­nyň Li­ga Ku­bo­gy­nyň 3-nji tap­gy­ry­nyň du­şu­şyk­la­ry oý­nal­dy. Tap­gy­ryň mer­ke­zi oý­nun­da «Nýu­kasl» to­pa­ry öz meý­dan­ça­syn­da «Man­çes­ter Si­ti­ni» Alek­san­der Isa­kyň 53-nji mi­nut­da­ky ýe­ke-täk go­ly esa­syn­da 1–0 ýe­ňip, ýa­ryş­dan çy­kar­dy. «Nýu­kasl» in­di­ki tap­gyr­da Man­çes­te­r şä­he­ri­niň beý­le­ki we­ki­li, ku­bo­gyň soň­ky eýe­si «Man­çes­ter Ýu­naý­ted» bi­len du­şu­şar. «Ýu­naý­ted» 3-nji tap­gyr­da «Kris­tal Pa­la­sy» 3–0 ýeň­di. Çem­pio­nat­da şow­suz gün­le­ri baş­dan ge­çir­ýän «Çel­si» öz meý­dan­ça­syn­da «Braý­to­ny» Jek­so­nyň go­ly bi­len 1–0 ut­dy. Edil şeý­le ne­ti­je «Bren­ford» bi­len «Ar­se­na­lyň» ara­syn­da­ky oýun­da-da ha­sa­ba al­nyp, lon­don­ly­lar Nel­so­nyň 8-nji mi­nut­da­ky go­ly bi­len ýe­ňiş ga­zan­dy. «Li­wer­pul» öz meý­dan­ça­syn­da «Les­te­ri» Gak­po, Sa­bos­lai hem-de Žo­ta­nyň gol­la­ry esa­syn­da 3–1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. 4-nji tap­gy­ryň du­şu­şyk­la­ry okt­ýabr aýyn­da ge­çi­ri­ler.