Ispaniýanyň çempionaty “La Ligada” 8-nji tapgyryň ilkinji duşuşygynda “Barselona” bilen “Sewilýa” duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýunda “Barselona” 1-0 hasabynda ýeňiş gazandy. Katalonlara ýeňiş getiren ýeke-täk goly 76-njy minutda “Barselonanyň” köne bäsdeşi “Real Madridiň” köýnekçesini 16 ýyllap geýen Serhio Ramos öz derwezesinden geçirdi. Ýeňlişsiz ýoluny dowam edýän “Barselona” 6-njy ýeňşini gazandy. Umumylykda, “Barselona” topary täze möwsüme geçip, ähli ýaryşlarda geçiren 9 duşuşygynda-da ýeňlişsiz ýoluny dowam edýär. Bu ýeňişden soň “Barselona” utugyny 20-ä çykaryp, sanawyň 1-nji ornuna geçdi.