Fran­si­ýa­nyň Mil­li sta­tis­ti­ka we yk­dy­sa­dy iş­ler ins­ti­tu­ty (IN­SEE) ta­ra­pyn­dan ýaý­ra­dy­lan mag­lu­mat­da 2022-nji ýyl­da hem-de şu ýy­lyň bi­rin­ji ýa­ry­myn­da ça­ga dog­lu­şy ge­çen asy­ryň or­ta­syn­dan bä­ri iň pes de­re­jä ýet­di. Ge­çen ýyl ýurt­da 726 müň bä­bek dün­ýä inip­dir. Bu gör­ke­zi­ji­niň 2021-nji ýyl­da­ky­dan 2,2, 2010-njy ýyl­da­ky­dan 13 gö­te­rim az­dy­gy ha­bar be­ril­di. Şeý­le hem “Covid-19” pan­de­mi­ýa­sy­nyň ça­ga dog­lu­şy­nyň azal­ma­gy­na ge­ti­ren­di­gi mä­lim edil­di.
Ça­ga do­gur­ýan aýal­la­ryň or­ta­ça ýa­şy­nyň hem ýo­kar­la­nan­dy­gy bel­le­nil­di. 2010-njy ýyl bi­len de­ňeş­di­ri­len­de, ça­ga dog­lu­şy ge­çen ýyl 25-29 ýaş ara­ly­gyn­da­ky aýal­lar­da 3 gö­te­rim, 30-34 ýaş ara­ly­gyn­da­ky aýal­lar­da 4 gö­te­rim pe­se ga­çan bol­sa, 40 ýaş­dan uly aýal­lar­da 3 gö­te­rim ar­typ­dyr.
2012-nji ýyl­da ene­le­riň il­kin­ji bä­be­gi­ne eli­ne al­ýan or­ta­ça ýa­şy 30,2 ýaş bo­lan bol­sa, 2022-nji ýyl­da 31,2 ýaş bo­lup­dyr.