Pab­lo Pi­kas­so­nyň iň tä­sir­li kar­ti­na­la­ry­nyň bi­ri Nýu-Ýork­da auk­sio­na çy­ka­ry­lar. “Sa­gat­ly ze­nan” at­ly kar­ti­na su­rat­ke­şiň iň naý­ba­şy eser­le­ri­niň bi­ri ha­sap­lan­ýar. Hü­när­men­le­riň pi­ki­ri­çe, eser 120 mil­li­on dol­la­ra sa­ty­lyp bil­ner. Bu port­ret 1932-nji ýyl­da ýag­ly reňk bi­len ken­dir ma­ta­nyň ýü­zü­ne çe­ki­lip­dir. On­da fran­suz mo­de­li Ma­ri-Te­rez Wal­ter şe­kil­len­di­ri­lip, kar­ti­na su­rat­ke­şe baş­ga-da bir­nä­çe su­rat eser­le­ri­ni dö­ret­mä­ge yl­ham be­rip­dir. Şeý­le hem, “Sot­he­by’s” auk­sio­nyn­da XIX we XX asy­ryň imp­res­sio­nis­tik su­rat­keş­le­ri­niň we hä­zir­ki za­man us­sat­la­ry­nyň sun­gat eser­le­ri gör­ke­zi­ler.