«Ka­me­ra­ta Aş­ga­bat» dö­re­di­ji­lik to­pa­ry Aş­ga­bat şä­he­ri­niň ýa­şaý­jy­la­ry­ny we myh­man­la­ry­ny «Gy­şyň ýy­ly aý­dym-saz­la­ry» at­ly kon­ser­te ça­gyr­ýar.
Kon­sert Aş­ga­bat şä­he­rin­dä­ki «Wa­tan» ki­no­kon­sert mer­ke­zin­de 9-njy de­kabr­da ge­çi­ri­ler.
Kon­ser­tiň do­wa­myn­da ýe­ri­ne ýe­ti­ril­jek her bir çy­kyş ki­riş­li saz gu­ral­la­ry­nyň aja­ýyp owa­zy bi­len saz­la­şyp, to­ma­şa­çy­la­ryň ru­hu­ny gö­te­rer.
Kon­sert­de Leý­li Ök­di­ro­wa, Be­genç Moş­şy­ýew, Döw­ran Şam­my­ýew hem-de Gu­wanç Şam­my­ýew da­ba­ra gat­na­şy­jy­lar üçin aja­ýyp aý­dym­la­ry ýe­ri­ne ýe­ti­rer­ler.
Kon­sert 18:00-da baş­la­nar. Kon­ser­te gat­naş­mak üçin pe­tek­le­ri +99363-20-60-40, +99361-72-78-63 te­le­fon bel­gi­le­ri­ne jaň edip alyp bi­ler­si­ňiz.