ABŞ-nyň San-Fran­sis­ko şä­he­rin­de Azi­ýa-Ýu­waş um­ma­ny yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­ly­gy­na (APEC) ag­za ýurt­la­ryň ug­le­rod­syz­laş­dyr­ma­ga de­giş­li tä­ze­lik­çi sy­ýa­sa­ty we teh­no­lo­gi­ýa­la­ry öz­leş­dir­me­gi­ni çalt­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len fo­rum ge­çi­ril­di. Fo­ru­ma APEC ýurt­la­ryn­dan alym­lar, we­ki­li­ýet­le­ri ag­za­la­ry we aras­sa ener­gi­ýa pu­da­gyn­da iş alyp bar­ýan kom­pa­ni­ýa­la­ryň ýol­baş­çy­lar gat­na­şyp, ug­le­rod­syz­lan­ma stra­te­gi­ýa­la­ry­ny we aras­sa ener­gi­ýa ge­çi­şiň nä­hi­li bo­lup bil­jek­di­gi ba­ra­da pi­kir alyş­dy­lar. Ka­li­for­ni­ýa şta­ty bu ugur­da öň­de­ba­ry­jy ýer­le­riň bi­ri bo­lup, bu ugur­da tä­ze­lik­çi teh­no­lo­gi­ýa­la­ry or­naş­dyr­mak­da öň­de­ba­ry­jy ha­sap­lan­ýar.
San-Fran­sis­ko­da 11-17-nji no­ýabr­da “Hem­me üçin çy­dam­ly we dur­nuk­ly gel­je­gi dö­ret­mek” şy­ga­ry bi­len “2023 APEC Li­der­ler” hep­de­li­gi ge­çi­ril­ýär.