«Fitch Ra­tings» hal­ka­ra agent­li­gi glo­bal yk­dy­sa­dy­ýe­te ba­ha ber­di. Agent­li­giň soň­ky çak­la­ma­sy­na gö­rä dün­ýä ýurt­la­ry­nyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti şu ýyl 2,5 gö­te­rim öser. Mun­dan ozal bu gör­ke­zi­ji­niň 2,4 gö­te­rim bol­jak­dy­gy bel­le­ni­lip­di. Agent­lik gel­jek ýyl üçin bol­sa ösüş gör­ke­zi­ji­si­ni 2,1 gö­te­rim­den 1,9 gö­te­ri­me dü­şür­di. 2025-nji ýyl­da bol­sa glo­b...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş