«Sam­son Sky» at­ly ame­ri­kan kom­pa­ni­ýa­sy­nyň iş­läp taý­ýar­lan uç­ýan sport ula­gy­nyň sy­nag sü­rü­şin­den ge­çen­di­gi mä­lim edil­di.
«Sam­son Sky Switchbla­de» at­ly ulag­dan eý­ýäm 2 müň 300-den gow­ra­gy sar­gyt edi­lip­dir. Ulag Wa­şing­ton şta­tyn­da­ky «Grant Coun­ty» hal­ka­ra ho­wa men­zi­lin­de uçuş sy­na­gyn­dan ge­çi­ril­di. Kom­pa­ni­ýa­nyň ýol­baş­çy­sy we ula­gyň di­z...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş