Tennis boýunça Italiýanyň Turin şäherinde erkekleriň arasynda geçirilen möwsümiň jemleýji ýaryşy bolan “ATP Finals”-da sanawyň 1-nji belgilisi Nowak Jokowiç çempionlyk gazandy. Möwsümiň iň ökde 8 tennisçisiniň arasyndaky ýaryşyň finalynda Jokowiç italiýaly Ýannik Sinner bilen duşuşdy. Iki tennisçi toparçada hem duşuşypdylar we 4-nji belgili Sinner güýçli garşydaşyndan üstün çykypdy. Ýöne finalda Jokowiçe ýeňiş gazanmak kyn düşmedi. 1 sagat 43 minutda tamamlanan duşuşykda Jokowiç 2 setde-de 6:3-lik hasaplar bilen garşydaşyny ýeňlişe sezewar etdi. Şunlukda, Jokowiç bu ýaryşda bassyr 2-nji, umumylykda-da 7-nji gezek çempionlyk gazanyp, bu ugurda Rojer Federeriň rekordyny täzeledi. Jokowiç mundan öň 2008-nji, 2012–13–14–2015-nji hem-de 2022-nji ýyllarda çempion bolupdy. Bu onuň karýerasyndaky 98-nji ATP Kubogy bolup, ol Rojer Federer (103) hem-de Jimmi Konnorsdan (109) yza galýar. Jokowiç şu möwsümde 7 ýaryşda çempion bolmagy başardy.

Jokowiçe 15 million dollar baýrakly ýaryşda ýeňiji hökmünde 2 million 201 müň dollar pul baýragy berildi.