Uly göw­rüm­li sport çä­re­si, Ku­raş bo­ýun­ça Dün­ýä çem­pio­na­ty 23-nji no­ýabr­dan 28-nji no­ýabr ara­ly­gyn­da paý­tag­ty­myz­da Olim­pi­ýa şä­her­jigi­niň sö­weş sun­ga­ty top­lu­myn­da ge­çi­ri­ler. Bu uly çä­rä­niň pe­tek­le­ri sa­tu­wa çy­ka­ryl­dy.
Bu Dün­ýä çem­pio­na­ty Aş­ga­bat­da Ýer ýü­zün­dä­ki iň güýç­li päl­wan­la­ry bir­leş­di­rer. Türk­me­nis­ta­nyň ýa­şaý­jy­la­ry we da­şa­ry ýurt­ly myh­man­lar in­di Olim­pi­ýa şä­her­çe­si­niň kas­sa­syn­da (Biz­nes mer­ke­zi­niň go­la­ýyn­da), Ber­ka­rar söw­da mer­ke­zin­de (1-nji gat­da), Aş­ga­bat söw­da mer­ke­zin­de (2-nji gat­da) pe­tek sa­tyn alyp bi­ler­ler. Pe­te­giň ba­ha­sy 25 ma­nat.
Dün­ýä çem­pio­na­ty­nyň mak­sat­na­ma­sy­nyň 25-nji no­ýabr­da ge­çi­ril­jek da­ba­ra bi­len açyl­jak­dy­gy­ny bel­le­me­li­di­ris. Sport­çu­la­ryň ara­syn­da­ky ýa­ryş 27-nji we 28-nji no­ýabr­da ge­çi­ri­ler.
Bu çem­pio­na­ta gat­na­şy­jy­la­ryň re­kord de­re­je­de bol­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar. Ýe­tip gel­ýän Dün­ýä çem­pio­na­ty­na 480-den gow­rak adam, şol san­da 53 ýurt­dan tür­gen­ler (241), tä­lim­çi­ler, emin­ler we beý­le­ki iş­gär­ler gat­na­şar.