1872-nji ýy­lyň 30-njy no­ýab­ryn­da mil­li ýy­gyn­dy­la­ryň ara­syn­da­ky il­kin­ji fut­bol du­şu­şy­gy ge­çi­ril­di. Şot­lan­di­ýa bi­len Ang­li­ýa­nyň ara­syn­da­ky du­şu­şyk 0:0 ha­sa­byn­da ta­mam­lan­ýar. Glaz­go­da Gün­ba­tar şot­land kri­ket sta­dio­nyn­da oý­na­lan oý­na to­ma­şa et­mek üçin 4 müň adam ýyg­nan­ýar.