Argentinaly hüjümçi Lionel Messiniň Ispaniýanyň “Barselona” futbol topary bilen salfetkanyň ýüzüne gol çeken ilkinji şertnamasy Beýik Britaniýanyň “Bonhams” auksionyna çykarylar.

Taraplar 2000-nji ýylyň 14-nji dekabrynda Messi 13 ýaşyndaka salfetkanyň ýüzüne gol çekip, şertnama baglaşypdyrlar.

Bu şertnama Messä wekilçilik eden Horasio Gajoli tarapyndan satuwa çykaryldy. Salfetkanyň başlangyç bahasy 300 müň funt sterling. Auksion 18-nji martdan 27-nji mart aralygynda geçiriler.

Ondan öň argentinaly futbolçy Lionel Messiniň alty futbolkasy “Sotheby’s” auksionynda 7,8 million dollara satyldy.