14-nji fewralda Londonyň Kurta galereýasynda belli britan suratkeşi Frank Auerbahyň 50-nji ýyllarda çeken suratlarynyň sergisi açyldy. Dünýäniň iň meşhur suratkeşiniň surat eserlerini görmek üçin ajaýyp mümkinçilik döretjek bu sergi 27-nji maýa çenli dowam eder. Bu ýerde Frank Auerbahyň iň oňat işleri ilkinji gezek hödürlenýär.