Türkmenistanly işewürler Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagty Tähran şäherinde ýerleşýän Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Medeniýet institutynyň Yslam ýurtlarynda moda, lybas we gözellik senagatlary atly ilkinji Halkara festiwalyna çagyrylýar. Bu festiwal Türkiýäniň Stambul şäherindäki Nişantaşy uniwersitetinde geçirilýär.

Gyzyklanma bildirýänler üçin tel 21-23-64/75 (https://www.tstb.gov.tm)