Türkmenistanly dzýudoçylar Polşanyň paýtagty Warşawada tamamlanan «Warsaw European Open 2024» atly açyk halkara ýaryşynda 1 altyn we 1 bürünç medal gazandylar.

57 kilogram çenli agramda çykyş eden Maýsa Pardaýewa altyn medalyň eýesi boldy.

66 kilograma çenli erkekleriň arasynda geçirilen tutluşyklarda Serdar Rahymow öňe saýlanyp, kümüş medal gazandy.

Warşawada geçen halkara ýaryşa dünýäniň 37 döwletinden 400-den gowrak türgen gatnaşdy.