“Awtomobil ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti “BC” topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejribesi bolan sürüjileri ýeňil taksi awtoulaglaryna işe kabul edýär.
Salgysy: Aşgabat şäheriniň Çoganly ýaşaýyş toplumy, Atamyrat Nyýazow şaýolynyň 422-nji jaýy salgysyndaky Halkara awtomenzili.
Habarlaşmak üçin: 44-35-38, 44-35-20 belgilere jaň edip bilersiňiz.