UEFA Çempionlar Ligasynda çärýek finalyň 1-nji duşuşyklary geçirildi. Yklymyň belli şäherlerinde – Madriddir Londonda hem-de Parižde oýnalan 4 duşuşykda 18 gol hasaba alyndy. 2 oýun deňlikde tamamlanyp, 1 oýunda myhmanlar, 1 duşuşykda-da ýer eýeleri ýeňiş gazandy.

Hepdäniň sişenbe gününde geçirilen oýunlaryň 2-si hem deňlikde gutaryp, Madridde “Real” soňky çempion “Mançester Siti” bilen duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýunda janköýerler 6 goluň şaýady bolsalaram, duşuşykda ýeňiş gazanan bolmady. Eýýäm 2-nji minutda Bernardo Silwa derwezeçi Luniniň hem ýalňyşlygyndan peýdalanyp, jerime urgusyndan hasaby açdy. Ýöne “Realyň” bu gola jogaby gijikmedi. 10 minutdan soň Kamawinganyň urgusynda top Ruben Diaşyň aýagyna degip, derwezä girdi we hasap deňlendi. 14-nji minutda garşylyklaýyn hüjümde Rodrigonyň goly bilen “Real Madrid” 2-1 hasabynda öňe saýlandy. Duşuşygyň 1-nji ýarymy şol hasap bilen “Real Madridiň” peýdasyna tamamlandy. 2-nji ýarymda 2-1 hasap bilen ýeňiş gazanan tarap “Mançester Siti” boldy. Oýnuň 66-njy minutynda Fil Fodeniň, 71-nji minutynda-da Ýoşko Gwardiolyň gollary bilen iňlis kluby 3-2 öňe saýlandy. Ýöne ruhdan düşmedik madridliler 79-njy minutda Walwerdeniň ajaýyp goly bilen hasaby deňläp, ýeňlişden halas boldular. Şunlukda, duşuşyk 3-3 hasabynda deňlikde tamamlandy. Bu duşuşyk “Real Madridiň” tälimçisi Karlo Ançelottiniň Çempionlar Ligasyndaky 200-nji duşuşygy bolup (114-sinde ýeňiş gazandy), ol bu görkezijä ýeten ilkinji tälimçi hökmünde hasaba alyndy. Şeýle-de, bu ýaryşda 10 oýundan bäri ýeňiş gazanyp gelýän “Mançester Sitiniň” bu statistikasy hem tamamlandy.

Londondaky duşuşykda Arsenal toparyna Bawariýany ýeňmek başartmady. Çekeleşikli geçen oýnuň 12-nji minutynda Bukaýo Sakanyň goly bilen Arsenal öňe geçse-de, 1-nji ýarym nemes klubunyň üstünligi bilen tamamlandy. 18-nji minutda Serž Gnabri hasaby deňlese, Keýn bellenen penaltini 32-nji minutda dürs urup, “Bawariýany” 2-1 hasabynda öňe saýlady. 2-nji ýarymda-da “Arsenal” Trossaryň goly bilen hasaby deňledi we duşuşykda ýeňiş gazanan bolmady.

Parižde PSŽ öza meýdançasynda “Barselonany” kabul edip, garşylykly geçirilen gollary netijesinde ispan topary ýeňiş bilen dolandy. 37-nji minutda Rafinýanyň goly bilen “Barselona” öňe saýlandy. 2-nji ýarymyň başynda geçen möwsüm katalonlaryň köýnekçesini geýen Dembeleniň goly bilen PSŽ hasaby deňledi. 51-nji minutda PSŽ Witinýanyň goly esasyna-da öňe hem saýlandy. Ýöne Rafinýa 62-nji minutda ýene-de tapawutlanyp, hasaby deňledi. Duşuşygyň 77-nji minutynda-da Kristenseniň goly bilen “Barselona” ýeňşini baýram etdi. Daniýaly goragçy öz doglan gününde UÇL-de tapawutlanan ilkinji barselonaly futbolçy boldy.

Madridde geçirilen 2-nji duşuşykda “Atletiko” topary bilen nemes kluby “Borussiýa Dortmund” duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýunda “Atletiko” topary Rodrigo De Poluň 4-nji, Samuel Linonyň 32-nji minutda geçiren gollary bilen 1-nji ýarymda 2-0 hasabynda öňe geçdi. 2-nji ýarymda-da dortmundlylara şol gollaryň biriniň öwezini dolmak başartdy. 81-nji minutda tapawutlanan Sebastian Haller UÇL-däki 13-nji duşuşygynda 12-nji goluny geçirdi. Duşuşyk 2-1 hasabynda “Atletikonyň” ýeňşi bilen tamamlandy.

UÇL-de çärýek finalyň jogap oýunlary 16-17-nji aprelde geçiriler.

 

“Real Madrid” – “Mançester Siti”: 3-3

/Ruben Diaş 12 ö.d., Rodrigo 14, Walwerde 79 – Bernardo Silwa 2, Foden 66, Gwardiol 71/

“Arsenal” – “Bawariýa”: 2-2

/Saka 12, Trossar 76 – Gnabri 18, Keýn 32 p/

“Pari Sen-Žermen” – “Barselona”: 2-3

/Dembele 48, Witinýa 51 – Rafinýa 37, 62, Kristensen 77/

“Atletiko Madrid” – “Borussiýa Dortmund”: 2-1

/De Pol 4, Lino 32 – Haller 81)