Ýaz pas­ly­na mah­sus ala­mat­la­ryň bi­ri hem älem­go­şar bo­lup, bu te­bi­gy ha­dy­sa daş-tö­we­re­ge şat­lyk paý­la­ýar. Eý­sem, Ýer ýü­zün­de iň köp ýaý­ran me­teo­ro­lo­gik ha­dy­sa­la­ryň bi­ri bo­lan älem­go­şar nä­dip eme­le gel­ýär­kä?!
Älem­go­şar ho­wa­da­ky dam­ja­la­ryň Gün şöh­le­si­ni döw­me­gi ne­ti­je­sin­de ýü­ze çyk­ýar. Ýa­gyş dam­ja­la­ry şöh­lä­ni dö­wen­den soň, ar­ka ta­rap­da dür­li reňk­ler peý­da bol­ýar. Mu­ňa biz älem­go­şar diý­ýä­ris. Esa­san hem, ýa­gyş­ly gün­ler­de Gü­nüň lo­wur­dap çyk­ma­gy bi­len bir­den peý­da bol­ýan bu ha­dy­sa köp­lenç 7 hal­ka­dan dü­zül­ýär. Gün şöh­le­si ýa­gyş dam­ja­la­ry­nyň için­den dür­li tiz­lik­de ge­çen­de tol­kun uzyn­ly­gy­na gö­rä dür­li reňk­ler eme­le gel­ýär. Älem­go­şar ho­wa­nyň gyz­gyn­lyk we çyg­ly­lyk ýag­da­ýy­na gö­rä, bir­nä­çe se­kunt­dan bir­nä­çe sa­ga­da çen­li sak­la­nyp bil­ýär. Hä­zir­ki wag­ta çen­li iň uzak wagt­lyk älem­go­şar Taý­peý dag­la­ryn­da ha­sa­ba alnyp, 9 sagat saklandy.