34 ýaşly fransuz zenany Anuk Garnýe Eýfel diňiniň ikinji böleginiň düýbüne çykmak bilen gaýa dyrmaşmak boýunça dünýä rekordyny täzeledi. Türgen 110 metre belentlige bary-ýogy 18 minutda çykdy. Öňki dünýä rekordyny Ýohannesburgda 90 metre çykan Tomas Wan Tonder goýupdy.