UEFA Çempionlar Ligasynyň ýene-de geçiriljek 5 duşuşykdan soň şu möwsümlik işi tamamlanar. Ýagny ýarymyň final we final duşuşyklaryndan soň UEFA-nyň iň uly klub ýaryşynda umumylykda 69-njy, Çempionlar Ligasynyň 32-nji möwsüminiň çempiony belli bolar.

2019/20 möwsüminden soň iňlis klublary bolmazdan geçiriljek ýarym finalda 2 nemes topary, ispanlardyr fransuzlaryň hem 1 kluby çykyş eder. Umumylykda UEFA-nyň 2 uly ýaryşynda Çempionlar Ligasy hem-de Ýewropa Ligasy – ikisinde-de ýarym finalda ýeke iňlis kluby hem galman, ýurduň futboldaky bar abraýy şu möwsüm üçin Konferensiýa Ligasynda ýarym finala çykan “Aston Willanyň” gerdeninde. Soňky gezek 2014/15 möwsüminde UEFA-nyň 1-2-nji derejeli klub ýaryşynyň ýarym finalyna ýeke iňlis kluby hem çykmandy.

3-nji gezek ýarym finala 2 nemes kluby çykyp, mundan öň 2012/13 hem-de 2019/20 möwsümlerinde şeýle waka bolupdy. Olaryň ikisinde-de “Bawariýa” ýarym finalçy bolup, oňa ilki “Borussiýa Dortmund”, soňra “Leipsig” ýoldaşlyk edipdi. Şol 2 möwsüm hem “Bawariýanyň” çempionlygy bilen tamamlanypdy. 2012/13 möwsüminde “Bawariýa” bilen “Borussiýa Dortmund” finala çykyp, münhenliler şu ýylky finalyň geçiriljek ýeri bolan “Wembley” stadionynda 2-1 hasabynda ýeňiş gazanypdy. 2019/20 möwsüminde-de pandemiýa sebäpli çärýek final we 2 nemes, 2 fransuz klubunyň arasynda geçirilen ýarym final duşuşyklary Portugaliýada geçirilip, finalda-da “Bawariýa” PSŽ-ni utupdy.

Sişenbe (ertir) we çarşenbe (birigün) gününde, ýagny 30-njy aprelde we 1-nji maýda geçiriljek ýarym finalyň 1-nji duşuşyklarynyň 2-si hem Germaniýada oýnalar. Sişenbe güni Münhende “Bawariýa” “Realy”, çarşenbe güni Dortmundda “Borussiýa” PSŽ-ni kabul eder. Duşuşyklaryň 2-si hem 00:00-da başlar.